URZĘDY MIAST I GMIN

<<< powrót

    Współpraca z urzędami miast i gmin obejmuje głównie prace związane z osuwiskami. Na zlecenia tych instytucji wykonujemy dokumentacje warunków geologiczno-inżynierskich, geotechniczne i inne opracowania związane ze stabilizacją procesów osuwiskowych. Nasza współpraca obejmuje również wykonywanie dokumetacji heydrogeologicznych pod ujęcia wody dla gmin i należących do nich obiektów, czy dokumetowanie geologiczne tras pod inwestycje liniowe, takie jak wodociągi i kolektory sanitarne, a także wykonywanie prac geologicznych pod szkoły, przedszkola, stadiony i inne budynki użyteczności publicznej.

Zapraszamy do współpracy.
Grzegorz Stąporek
604 45 87 33
(18) 441 33 45

 
[geolog]