OSTATNIO WYKONANE
OPRACOWANIA

<<< powrót

    - Monitoring składowiska odpadów w Białej Niżnej

- Monitoring składowiska odpadów w Andrzejówce

- Opracowanie części hydrogeologicznej do pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów w Starym Sączu

- Dokumentacja geotechniczna pod rozbudowę Sądu Rejonowego w Limanowej

- Dokumentacja hydrogeologiczna określająca zasoby eksploatacyjne studni w Witowicach Górnych

- Dokumentacja warunków geologiczno inżynierskich w rejonie osuwiska w miejscowości Boguszowa

- Dokumentacja geotechniczna skarpy w "Starej Cegielni" w Limanowej

- Dokumentacja geotechniczna terenu pod projektowany kolektor sanitarny w gminie Skawina

- Operat hydrologiczny potoku Kryniczanka w miejscu projektowanego mostu w miejscowości Krynica-Zdrój

- Dokumentacja geotechniczna terenu osuwiska w miejscowości Spytkowice

- Dokumentacja warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowany wodociąg w miejsowościach Witowice Dolne i Witowice Górne

- Dokumentacja hydrogeologiczna określająca zasoby eksploatacyjne studni w miejscowości Wronowice

- Prognozy oddziaływania na środowisko i opracowania ekofizjograficzne dla punktowych zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w gminach: Krynica-Zdrój, Kamienica, Nawojowa, Mszana Dolna

- Oceny geotechnicznych warunków posadowienia obiektów (budynków mieszkalnych, jednorodzinnych) w miejscowościach: Szymbark, Sękowa, Nawojowa, Trzycierz, Żeleznikowa, Korzenna, Ochotnica Dolna, Ochotnica Górna, Tylmanowa, Rabka, Laskowa, Tęgoborze, Miechów, Gołcza i in.)


Zapraszamy do współpracy.
604 45 87 33
(18) 441 33 45 
[geolog]