OCHRONA ŚRODOWISKA

<<< powrót

 

Ochrona środowiska jako całość jest pojęciem bardzo szerokim i trudnym do zdefiniowania. Nasza "gałązka" tej dziedziny obejmuje szeroko pojętą działalność związaną z ochroną środowiska gruntowo-wodnego i jest ściśle powiązana z naukami takimi jak geologia inżynierska czy hydrogeologia. Dotyczy więc przede wszystkim oceny stanu tego środowiska, jak również prognozowania wpływu na środowisko różnych inwestycji.

  
W zakresie ochrony środowiska wykonujemy szereg opracowań związanych z oceną stanu środowiska gruntowo-wodnego. Należy tu przede wszystkim wymienić raporty oddziaływania na środowisko, prognozy oddziaływaniania na środowisko inwestycji oraz zmian w planach zagospodarowania przestrzennego oraz fragmenty dokumentacji geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych, w których obligatoryjnie oceniamy stan środowiska gruntowo-wodnego oraz przewidujemy jego zmiany pod wpływem inwestycji. Znaczącą pozycją wśród naszych usług jest monitoring obiektów pod kątem ochrony środowiska, takich jak stacje paliw czy składowiska odpadów komunalnych. We współpracy z laboratoriami posiadającymi wymagane akredytacje przygotowujemy pełne, roczne, wymagane przepisami sprawozdania z monitoringu tych obiektów.

Zapraszamy do współpracy.
Grzegorz Stąporek
604 45 87 33
(18) 441 33 45
 
[geolog]