OBIEKTY
pod które wykonywaliśmy opracowania

<<< powrót

    fabryki
hotele
biurowce
kościoły

szkoły
hale sportowe
baseny
bloki mieszkalne

osiedla mieszkaniowe
elektrownie wodne
elektrownie wiatrowe
tunele

mosty
drogi
stacje benzynowe
rafinerie

magazyny
silosy
supermarkety
banki

lodowiska
domy jednorodzinne
ujęcia wody
mury oporowe

studnie
osuwiska
skarpy
wodociągi

kanalizacje
sieci gazowe
sieci elektryczne
sieci ciepłownicze

zabezpieczenia brzegów
rozsączanie ścieków
oczyszczalnie ścieków
I INNE
 
[geolog]