HYDROGEOLOGIA

<<< powrót

 

Jest to nauka o wodach podziemnych Dziedzina ta obejmuje wiele zagadnień teoretycznych, jak i ściśle związanych z gospodarką. Do zagadnień teoretycznych należą:
- geneza pochodzenia wód podziemnych,
- rozprzestrzenianie i warunki występowania wód podziemnych,
- właściwości fizyczne i chemiczne oraz zmiany jakie w nich zachodzą.

Wody podziemne występują w określonych typach skał. Między tymi skałami, a wodą w nich zawartą, istnieje ścisła wzajemna zależność. Od typu skał i od ich układu zależy ilość, jakość i zasięg wód podziemnych, a także ich ruch. Wody podziemne oddziaływują na skały, mają one zdolność rozpuszczania niektórych minerałów, powodują różne procesy chemiczne, wpływają także na właściwości fizyczne skał, wywierają ciśnienie dynamiczne oraz inne zjawiska.

  
Nasze opracowania w dziedzinie hydrogeologii obejmują przede wszystkim dokumentacje zasobów eksploatacyjnych studni i ujęć wód powierzchniowych oraz dokumentacje warunków hydrogeologicznych związane głównie z inwestycjami mogącymi negatywnie oddziaływać na środowisko - stacje paliw, składowiska odpadów. Współpracujemy z firmami wiertniczymi, wykonujemy poszukiwania miejsc pod studnie, oparte na metodach naukowych (analiza hydrogeologiczna map, badania geofizyczne, analiza materiałów archiwalnych), a także mniejsze opracowania, jak badania podłoża gruntowego pod rozsączanie wód opadowych i ścieków.

Zapraszamy do współpracy.
Grzegorz Stąporek
604 45 87 33
(18) 441 33 45
 
[geolog]