GEOTECHNIKA

<<< powrót

 

Jest to nauka o pracy i badaniach ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. Jest to nauka interdyscyplinarna, wykorzystująca gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, fundamentowanie, geologię - w szczególności inżynierską, chemię, fizykę, mechanikę, reologię. Z powyższego opisu wynika, że geotechnika jest dziedziną zbliżoną do geologii inżynierskiej i tak jest w rzeczywistoci. Różnica w praktyce polega na tym, że geotechnika bardziej zajmuje sie właściwościami mechanicznymi gruntów i jest bardziej związana z budownictwem, mniejsza waga jest przykładana do budowy geologicznej, zwłaszcza stratygrafii czy tektoniki.

  Na potrzeby projektów budowlanych wykonujemy tzw. dokumentacje geotechniczne dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów i oceny geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. Na potrzeby tych opracowań najczęściej wykonujemy sondowania ręczne i wykopy (w gruntach o dużej zawartości materiału kamienistego, gdzie nie ma możliwości wykonywania sondowań ręcznych). Opracowanie takie stanowią podstawę do racjonalnego zaprojektowania posadowienia budynku i są co raz częściej zamawiane przez indywidualnych inwestorów, którzy oprócz poczucia bezpieczeństwa wynikającego z rozpoznania podłoża gruntowego oszczędzają pieniądze na na właściwym zaprojektowaniu szerokości ław fundamentowych.

Zapraszamy do współpracy.
Grzegorz Stąporek
604 45 87 33
(18) 441 33 45
 
[geolog]